ارلنگ:زلکی زلکی:جاوند جاوند: ملا غلام: ملا غلام:حاجی حاجی:احمد-کتکی(درمنطقه للر وکتک سکونت دارند) احمد :محمد محمد: سلمان- سلگو سلمان: اسکندر-رحیم ( شیخ بابا روز بهان) سلگو :  ممدلی (محمدعلی) ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 58 بازدید
اسفند 89
5 پست