کوهرنگ بختیاری

 
نویسنده : ظاهر سلجوقی - ساعت ۱٠:٥٧ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٩/۱٢/۱٩

ارلنگ:زلکی

زلکی:جاوند

جاوند: ملا غلام:

ملا غلام:حاجی

حاجی:احمد-کتکی(درمنطقه للر وکتک سکونت دارند)

احمد :محمد

محمد: سلمان- سلگو

سلمان: اسکندر-رحیم ( شیخ بابا روز بهان)

سلگو :  ممدلی (محمدعلی) – نقدلی (نقدعلی)- میلی (مهرعلی)

اولاد میلی

میلی : غلامرضا

غلامرضا : آشیر – باقر- ظاهر

 الف.آشیر: گودرز- غلام – رستم

 

 گودرز: کلبعلی

کلبعلی : غلامحسین کلابعلی زاده

غلامحسین :اسماعیل-ابراهیم-علی محمد

 غلام : سردار

سردار: یادگار

یادگار : مصطفی

رستم :  زال- گیو- شیرعلی – مهرعلی

  .زال: علی محمد- گل محمد – علی اکبر- عبده محمد – خونبار – خونکار

 علی محمد : محمد – محمود- تیمور- جان محمد- جان مراد – قریب

محمد: مجید – حمید –زال- حاجی- کمال- جمعه – علی (کلبعلی) – علی اکبر

مجید: عباس – مصطفی – مرتضی – علی

  حمید : حبیب – بهروز- داریوش – جواد – حسین – حسن

زال: رضا – محمدرضا

حاجی : موسی – جعفر

کمال: اسماعیل – داود- محمد – امین

  جمعه : ابراهیم – محمد – سینا

علی : احسان – امید

علی اکبر: مصطفی – محمدامین

محمود: غلام  - علی – خدر- تاج میر- جهانگیر

غلام: سجاد – ستار- رسول – محمد

خدر : سعید

تاج میر : فرزاد

جهانگیر : رضا – آرش

تیمور : دلاور – قربان

دلاور(نگارنده) : ارسلان – مبین

قربان : حسین

جان محمد : خواجه مراد – عبده مراد – سلطان مراد-  سبزه مراد

خواجه مراد :مهدی

عبده مراد :برزو-داریوش-گودرز

سلطان مراد:حسن-حسین

جان مراد : مسعود- منصور- منوچهر – محسن – مسلم

منصور : علی

گل محمد – رستم – اسحاق – محمد (شاه محمد)

 رستم :  حیات – قباد- یادعلی – جان علی- محمدعلی – بهمن – سهراب

حیات :کسری

قباد: شهاب-شایان

خان علی:محمدامین-محمدمهدی

اسحاق : احمد عبده – کریم – عبداله – عبدالرضا – علیرضا

احمد : امیرمحمد

محمد(شاه محمد) : صفر- اکبر – عسکر- قیصر – خیبر- صفدر- ابراهیم – باقر-  سینا

صفر: حامد – حسین

  عسگر:ادریس 

 خیبر:امیررضا

خونکار: یادگار

یادگار: ارشیا

  گیو: کریم – عبده حسین – محمدخان – سام علی – اسفندیار – عبده خان

کریم : پیرزاد – میرزا

پیرزاد: فتح اله – سیاوش – برجعلی – منوچهر – رمزعلی – حمزه علی

فتح اله : سلمان – فرشید- وحید – سعید – خلیل – خیراله – نوراله

سیاوش : سجاد – صدیق – حسین

   برجعلی: الیاس – میثم – بیژن –  مجتبی –

منوچهر : بنیامین – میلاد- محمد

حمزه علی : پژمان – عسکر --

عبده حسین : امیر- عالی

امیر: نوروز- بهروز- جمعه 

   نوروز: نصراله – فرج اله – امراله –سعید -حمید

بهروز: محمد

 جمعه : فرامرز- فرابرز

عالی : محمدعلی – ولی –قلی – شکراله – فیض اله

محمدعلی : اسکندر- جعفر- حسین – ایمان

ولی : سامان – ساسان – سلمان

قلی : میلاد

شکراله : محمد-پیام

فیض اله :

محمدخان : امیرخان – روزعلی -  علیرضا (لطفعلی)

امیرخان : حاجت – علی مراد – کاظم – صادق – قاسم

   روزعلی : اسماعیل – سعید – رضا

علی رضا : ابراهیم – دانیال

سام علی : مهراب

مهراب : صادق- مراد – کاظم

اسفندیار: سبزوار- شهریار

سبزوار: عیدی- مهدی

عیدی : احسان – امین

مهدی : هادی – فرهاد

شهریار: یوسف- عیسی- مرتضی- مصطفی

یوسف: حسن –– محمد – محسن

عیسی : یونس- حسین – ایوب- ابراهیم

  مرتضی :

مصطفی: علی

عبده خان : حسین – صیفی

حسین : حجت – حبیب

صیفی : یونس- یاسر

 شیرعلی: راه خدا- رحم خدا- رحیم

راه خدا: محمدرضا – محمدنصیر- محمدنظر

محمدرضا : هوشنگ – شاه رضا – احمدرضا – حبیب – حجت – نصرت – رستم

هوشنگ : حسن – حسین

شاه رضا : افشین – اشکان

محمدنصیر: غلام – ابراهیم- اسماعیل

محمدنظر: روح اله – علی-  حجت

روح اله :یاسر-یاسین

رحم خدا: سیف اله –شهید نبی اله – نوراله – فیض اله – عزیراله – ربیع اله

سیف اله : محمد – کریم – میلاد

نبی الله:به درجه رفیع شهادت نائل شد

فیض اله :

 رحیم : علی مردان – خداکرم – آشیر

علی مردان : حسین آقا- علی آقا- عوض آقا- حفظ اله – غلامعلی

حسین آقا: محمد- علی – حسن – احمد

علی آقا: فرشید – افشین

غلامعلی : خیبر- اکبر

حفیظ اله : ابراهیم

خداکرم : علی رضا – مهدی – رضا

آشیر: یونس- حاجت- حاجی – مراد – محمدمراد – حسین

   مهرعلی : غلام شاه

  غلام شاه : یداله – خدامراد

 یداله : خیراله – عبداله

 خدامراد : خداداد- علی داد – الله داد

 ب. باقر پرویز- حاجی – حاجت

   پرویز:  شمیباری – چنداری – مرادی

   شیمباری : مرتضی

  مرتضی : محمد

  محمد : حسن – علی – احمد

  چنداری : کریم زارع فرد- کناری

  کریم :  عبده – رحمان – رحیم – عبده حسین

  عبده :  شاهپور

  رحمان : منصور – غلام

  رحیم : پرویز – یونس – سعید

  پرویز : علی

  عبده حسین : محمود – حسن – احمد – علی

  عسکر : علی

   علی : محمد – صادق

  کناری : فاضل – حاضر

  فاضل :  حسین – جلال- جلیل – محمد

  جلال:آرش

  حاضر :  حسین – حسن – محمد – محمود

   مرادی : عسکر – خیبر

  خیبر: علی

  علی : صادق- محمد

   حاجی

 حاجی : عبدال– فرهاد -کریم شاه – لالی

  عبدال : صیدال

  صیدال : حسن – حسین – محمد – علیرضا

 حاجت : عین اله – مولاء – احمد – ذیلا

 عین اله : امیرحسین – قپونی

  امیرحسین : فیروز – جهانگیر

  فیروز : مسلم – عبداله – جعفر – مصطفی

  ذیلا : حسینی

 حسن : سوینی – قدرت – عزت – علی – علی همت

  سوینی : کهزاد – فرهاد – بهزاد – شیرزاد – آزاد – فرزاد – حسین

  قدرت : ابوطالب – دانیال

  عزت : ابراهیم

  علی : ابوذر – داود – مهدی

 مولا : حاجت

 احمد : موسی – عیسی

 موسی :  احمد – جمعه – نادر – صاور –رستم

  احمد : حسین – اسماعیل – امین

  نادر : به درجه رفیع شهادت نائل گردید .

  صاور :  سجاد – سهراب – سلمان

  رستم : محمد – مهدی

  جمعه : محمدرضا – جعفر – ستار – ابراهیم – صادق

   عیسی :  سوخته زاد- غلام

  سوخته زاد : سروش

 غلام : علیرضا

 ج.ظاهر:  شلو

 شلو:  خان بابا- علی آقا- علی بابا

خان بابا : صادق – ظاهر

صادق : اسحاق – هرمز – صفر – نظر – عزیز

اسحاق : یوسف – خسرو- حسین – ابراهیم – اسماعیل

  هرمز : غلامعباس – امیرعباس- حمید – مجید – سعید – فرشید – فرشاد

  صفر : مهرداد – مسلم – محسن

 نظر : رضا – سلمان

  عزیز : امید-  ایمان - احسان

 ظاهر : کیامرث – گودرز- قباد- فریدون – فریبرز- خداداد

کیامرث : عباس – طهماسب – علیرضا – غلامرضا – محمد رضا – حمیدرضا

عباس:  سجاد

طهماسب :  مهزیار

علیرضا : ابوالفضل –محمد مهدی

گودرز : محمد – مرتضی – مصطفی – مهدی – محسن

فریبرز:   فرزاد – فرهاد – فرشید

فرزاد :   امیرمحمد

فریدون : حمزه – حامد

 علی آقا :  شنبه

شنبه :  آقامراد – رسول

آقا مراد :  اکبر- میلاد

رسول : میلاد

 علی بابا : کلوسی – علی گدا

   کلوسی : حسن – صادق

صادق :

علی گدا :  محمدعلی – صفر – رضا

صفر: داود-  یونس

اولاد(  نقدعلی )

  نقدعلی :  علی – نقی

الف .نقی : تقی – مندنی

  تقی  :  حقی – محمدتقی- عبده رضا – علی نقی – نقی

حقی : عبده شاه

عبده شاه : قپونی – عبدل

قپونی : غلامحسین – رضا – صادق

غلام حسین :  امیرعلی

عبدل :  سعید – حمید

محمدتقی :  اسمی

اسمی :  ساکی – برزو- نوروز- کوچک علی

ساکی : فریدون – فرامرز- کیامرز- فریبرز

فریدون : شهرام

فریبرز:  ابوالفضل

فرامرز: احمدرضا

برزو:  محمد

نوروز:  یوسف – ایوب – رسول – رحمت – علی رضا – حمیدرضا

یوسف : رضا

کوچک علی : قاسم – کاظم – سجاد – بهزاد – اسماعیل – ابراهیم

کاظم :  کمیل

عبده رضا :  علی میرزا

علی میرزا :  حاجی

حاجی :  ابراهیم – اسماعیل – میثم – علیرضا

  علی نقی : حیدرآقا

حیدرآقا :  یادگار

یادگار :  غلام شاه – محمد – علی نقی – حسین – علی – عبداله

غلام شاه :  حیدر – ابوالفضل

مندنی :  الله کرم

الله کرم :  علی دوست – خدارحم – زیستنی – مندنی

  علی دوست :  علی حسین

علی حسین :  محمدحسین – خدارحم

محمدحسین :  میرزاحسین – امیرحسین – ملک حسین – غلامحسین – عبدالحسین

امیرحسین :  امیررضا

ملک حسین :  علی حسین – علیرضا – حمیدرضا

غلامحسین :  فرشاد

عبدالحسین:امیراردلانی

زیستنی : علی کرم

علی کرم :  عبده محمد – احمد

عبده محمد : محمدمهدی

احمد : عباس – غلامرضا

عباس :  حسین – حسن

غلامرضا :  احمدرضا

مندنی :  عبدلی – عبده صالح – مرید

مرید : خداکرم

خداکرم :  امید – عبداله – حسن – داود

ب . علی : عبداله

عبداله :  علی – کربلائی دوستمحمد

علی :  نادعلی -  نقدعلی – سیدمراد – خدامراد

نادعلی :  کمال – دیند امال

کمال :

دیندامال : خدارحم-  خدامراد- علی مراد-  مراد- خدابیل – سلطان مراد

خدارحم:فرشید-رضا

خدامراد:بهزاد-فرزاد-بهروز-میلاد

علی مراد:حسین-حسن

خدابیل:محراب

مراد:ایمان-محسن-احسان-سلمان-امین-شاهین

سلطان مراد:افشین-افشار-اشگان

نقد علی :  رحم خدا- صحن علی

رحم خدا:  محمدعلی – عبده علی

محمدعلی :  چراغ-ایوب

  عبده  علی :  خداداد –علی داد-قاسم

خداداد:فرشاد-فرشید

علی داد:آرمین

سیدمراد :  رحمان – مرادعلی

رحمان : رمضان

:رمضان- غلامعباس

غلامعباس – سعید

مرادعلی : حسد – جمعه – لهراسب – روزعلی -ناصر

 حسد:رضا-محمد-محمود-احمد-حسین

رضا:امید

محمد:مهدی

احمد:کامران

جمعه:  موسی-عیسی-جواد-سجاد

موسی:  مهزیار

لهراسب:  علی

روزعلی:عباس مسلم

ناصر:  محمد

خدامراد :  حسد – زمان

حسد :  اله مراد – جان مراد – غلامشاه

الله مراد :

جان مراد : حاجتی

حاجتی : مهراب –سهراب-مهران -مهرداد

مهراب:مهزیار

غلامشاه :  محمد – رضا – غلام – علی

محمد :ابوالفضل

رضا : هومن

غلام :حمید-حامد

زمان :  نیازعلی – ظهراب

نیازعلی :  بازعلی

  بازعلی:سجاد-سامان-سعید

ظهراب :  علی – امید – بیژن

علی:محمد مهدی –علی رضا

امید: آرش

کربلائی دوستمحمد

دوستمحمد :  عبداله – ملک محمد – نوراله – شیرمحمد

عبداله :  آقا ملاء – نعمت اله – حسین آقا

نعمت اله :  عزت

عزت : حجت-رحمت-حشمت

حسین آقا :  صفر

صفر:ایلیا-عرشیا

-ملک محمد :  عزیز

 نوراله :  علی ناز – کناری – علم باز – اسماعیل

علی ناز : خداداد

علم بار : هوشنگ – سیاوش – منوچهر

هوشنگ - : علی

سیاوش :محمد-پیام

منوچهر : :فرزاد-بهزاد-فرشاد

کناری : نعمت-رحمت-علی

نعمت:

اسماعیل : ابراهیم-  جمال – جبار – سالار – ستار- اسفندیا ر- -اقبال

ابراهیم:عبدالله-اسماعیل

جمال:سلیمان

ستار:امیرعلی

شیرمحمد: حسن آقا – محمد آقا – نورمحمد – گل محمد

حسن آقا : جهانگیر

  جهانگیر : نادر -صابر

نادر:محمد-داود-مسعود

  نورمحمد :  جان محمد – یا رمحمد

جان محمد : محمد

یا رمحمد :  رمضان -حمید

گل محمد :    

اولاد ممدلی

ممدلی:اواسعلی-حسنعلی-غلامعلی-افضلی(ابزلی)

الف: اواسعلی: طاهر-قاسم علی – فتح علی

طاهر : جونعلی – بازعلی – امام بخش – جون بخش

جونعلی :  نجات علی – نوروز علی – برات علی

نجات علی :  اسحاق

اسحاق :  الماس – عباس – نوروز- طهماسب

عباس :  محمد – الیاس – حسین – حسن

الیاس :  علی

نوروز:  رضا

طهماسب :  علی رضا – محمدرضا -  میلاد

برات علی :  محمدباقر- محمدطاهر

 محمدباقر:  فردوس – برات – نیاء – محمدقاسم (کلوسی) – علی باقر

فردوسی :  رضا – مهدی – علی

برات :  داود

نیاء :  پژمان

محمدقاسم :  مجتبی – مصطفی – مرتضی

علی باقر : احسان – عرفان

 محمدطاهر : جانعلی  

جانعلی : حیدر – حسین – عبداله – مرتضی

حیدر :  رضا

بازعلی :  حیران – حیدر – بیلر

 حیدر :  بندر

بندر : سلیمان

 سلیمان :  اسماعیل – ابراهیم – حسین – محمد

بیلر :  اکبر

اکبر :  رازعلی – خانعلی – اصغر – قنبر- امین

رازعلی :  علی -  مسلم

 امام بخش :  پاریابی – فتح اله – یاور – دری - شهباز

 پاریابی :  قهرمان – رحمان – میرعالی – شیخ عالی

 قهرمان :  پهلوان – بهمن

پهلوان :  هادی

بهمن :  شداد- رضا

رحمان :  حسین – علی حسن – عبداله

علی حسن :  میلاد – مرتضی

میرعالی :  جلال – جنجال – مجید – حسین قلی

جنجال :  ضرغام

ضرغام : محمد

مجید :  سهراب – مهرا ب

حسین قلی :  علی

شیخ عالی  :  بابا قلی – پیرقلی – صف قلی – علی قلی

بابا قلی : حسین

صف قلی :  حمید – حبیب اله – رامین

علی قلی :  محمد – روزبه – رضا

 فتح اله :  ابوالفتح - مراد

ابوالفتح :  نوروز – پرویز- شهباز

نوروز :  محمد

پرویز :  علی

جون بخش :  عبدالعظیم – باریک – عبده خلیل

عبدالعظیم :  سبزوار – غفور ( قپونی )

سبزوار :  ابراهیم – اسحاق – ایوب – اسماعیل

ابراهیم : رشید

غفور :  داریوش – فرخ علی – طاهر – ظاهر – صیاد – سجاد

 داریوش :  دایا

باریک :  یوسف علی

یوسف علی :  محمد علی – بهرام – علی جمعه

محمدعلی : سالار-سالور-سلمان-ایمان-سامان-افولی

علی  جمعه:مهدی –سعید

بهرام :  فرهاد-فرزاد-فرج-فرید-فردین

عبده خلیل :  میرزاولی – یادگار

یادگار:  سجاد – ساتیار – سعید – منوچهر – دهقان – علی رضا

سجاد : محمدحسین

ساتیا ر:  طاها

دهقان : حسین

قاسم علی:علی بنده-یارعلی-سیارعلی-اوول

علی بنده : شکر خدا – علی بک – آقا بک

شکر خدا : جمشید – جهانگیر – علی شیر

جمشید :  محمدعلی – حمزه – یونس – علی

محمدعلی :  بهادر – صمصام

یونس :  آرش

علی شیر:  اردشیر – عباس – علی رضا – اصغر – محمد- عبداله

اردشیر : حسین

عباس:  علی – اشکان

علی بک:موسی-آقاخان-میرزا قلی

موسی:سعید-امرالله-قاسم

آقاخان:امید-حمید-رشید

میرزاقلی:اسماعیل -ابراهیم

آقابک:رضا-فرزان

رضا-سجاد-سلمان

فرزان:فرشاد-هوشنگ-فرشید

یارعلی :  چراغ علی

چراغ علی :  روشن علی – صفر – علی مدد

روشن علی :  افسر

افسر : قیصر – کورش – بابک – کیانوش – علی – دانش

صفر : غلامعلی – سیروس – آقاگل                                                                                

غلام علی :  الیاس – طهماسب – حسین

آقاگل :  مصطفی – عبداله – امین – مرتضی – مجتبی

مصطفی :  یزدان

علی مدد:  محمدقاسم – علی قاسم – ابوالقاسم – عباسعلی

محمدقاسم :  علی – رضا

علی قاسم :  مصطفی – ابراهیم – مجتبی – مرتضی – محمدرضا

 ابوالقاسم :  اکبر – اسکندر

عباسعلی :  سعید – سجاد

 سیارعلی:  ذولفقار – سبزعلی – دوستعلی

ذولفقار :  خونبار

 شهید خونبار:  ستار – محمدرضا – علی رضا – عبده رضا – (شهید غلامرضا )

ستار : شهرام – شاهرخ- سعید – حسین

 شهیدغلام رضا:به درجه رفیع شهادت نائل گشت

محمدرضا :  رضا – غلامرضا – عبدالرضا  – مهدی

علی رضا :  هومن

دوستعلی :  فاضل

سبزعلی :  شیرعلی

شیرعلی : یادگار

یادگار : داوود – دانیال – محمدرضا

اوول :  علی اکبر – مصطفی

علی اکبر:  ابراهیم – بهمن

بهمن : محمد – علی – حسن – حسین – غلامرضا

محمد : رضا

ابراهیم : نبی – اسماعیل

فتح علی :الله داد-  خداداد-خونباز-علی باز-جونباز-حاج علیداد

کربلائی اله داد :  اله یا ر- روزعلی – بلوطی – حجی آقا – علمان

الله یا ر:  علی یا ر- غفار – آقا یار -صید

علی یار :  محمدنصیر – نوذر – حبیب

محمدنصیر: امید – ایمان – سلمان

نوذر :سینا-نیما-ابوذر-هدایت-هادی

حبیب :امین-حمید-سعید-حسن-رشید-وحید

صیدال:قباد-جواد-علی-محمد

قباد:نیماد

روزعلی :  حاجتی – ممدی

حاجتی :  احمدشاه – غلام – عبدالحسین

احمدشاه :  حامد-مهدی-سام علی

غلام :تیمور-کاظم-حاتم-باقر-جابر-جعفر

عبدالحسین : عادل

 ممدی :  مرتضی – مصطفی –هرمز – سجاد – علی

مرتضی : رسول – حسین -امیرمحمد-

مصطفی : امیرحسین

خونباز:  سرداد – آبختیا ر- نامدار – اسفندیار

سرداد :  البرز- اله رحم – علی رحم – علی رحیم

البرز:  حسین – یوسف

اله رحم : یعقوب – حسن – محمد – ایوب

علی رحم : مهدی

علی رحیم : رسول

آبختیار : مختار – جواد

مختار:  پرویز – نصراله – محمد- خزل – مزل

نصراله :فرزاد -سجاد

پرویز:مازیار

محمد:صادق

خزل :

جواد:ارسلان-درخشان-فرزاد

ارسلان:عرفان

نامدار :  بیژن – بهمن – محمدحسن – ابوالحسن

بیژن : اسماعیل – افرا – الله داد – هادی

بهمن : اصغر – علی – حمزه – محمد

محمدحسن : ناصر – عباس- قاسم –ابوالفضل

ابوالحسن : روح اله – مرتضی – عبداله

عبداله:کوهیار اسفندیا ر: رضا – نجات

 

رضا : مهدی – رستم – رحمت – نصرت – روح اله -حجت

رستم:پژمان-بهنام

رحمت:عرفان

نجات : جهانشاه

علی باز : آ علی با با  -   ممدلی – ولی آقا – میرزا آقا

ممدلی : فریبرز – (قره خان ) رجب

قره خان : چنگیز- علی باز- داود- مسعود

چنگیز:وحید-وهاب

رجب :  پژمان – کیوان – پیمان -محمدمهدی

ولی آقا : حجی بابا – خانعلی – خان قلی

حجی با با : داریوش

داریوش : مهدی

خان قلی : کیانوش

خانعلی :میلاد

 میرزآقا :  احمدآقا – امیرآقا – رضا -محمدزضا-رضالی

احمدآقا :شهرام-شاهرخ-رشید

رضا :علی رضا-مجید-حمید

محمدرضا:امین-ایمان

جونباز : مهدی قلی – علی قلی – ابراهیم

مهدی قلی : حاجی قلی

علی قلی : احمدقلی – نجف قلی 

احمدقلی : علی رضا  - سعید – رشید – رضا  

نجف قلی  : حسین –حسن

ابراهیم :  جانقلی – محمدقلی

جانقلی : مسعود – درویش – توکل (پرویز)- آرش

پرویز : شهرام -حاصل

محمدقلی : فرشید – فرشاد

فرشید : علی رضا

حاج علی داد : آقابک – امام داد – فرج اله 

اقابک  :  علی فتح- خداداد – علی خان

علی خان : محمد – غضفر- ابراهیم

 فرج اله :  عزیزاله

عزیزاله : نفس – دلاور – جبار – صفدر – علی داد – فیض اله -عباس

نفس : شهاب

 ب: حسن علی

حسن علی :  حسین – چراغ – عیدی

حسین :  محمد – حسن

حسن :  مسمعلی – رجب علی – حسن علی – نجف علی

مسمعلی :  عبده نبی – مراد

مراد :  رضا – عبدالرضا – اکبر – اصغر – غلام – ابراهیم

رضا : کیارش

عبدالرضا : رامین

حسن علی :  غلامحسین – محمدحسین – عبدالحسین – حسین خان – حسین جان

عبدالحسین :  علی جان (چلوی) – جان محمد(میرزاجون) – یاری جان

   علی جان :  محمد – رستم – احمد – سلمان – محمود – مسعود – داود

محمد : آرین

رستم :  آرش

جان محمد :  مطلب – مجید – حمید – وحید – حسین – رشید

یاری جان :  مصطفی – محمدرضا

حسین خان :  آقا جان – بابا جان – بابا خان – حسن – مرتضی – جعفر

آقا جان :  سجاد – رضا

با با خان :  داریوش

حسن : امیرحسین

نجف علی :  محمدیار

محمدیار :  علی اصغر – علی اکبر – عبداله

    چراغ

  عیدی : علی مراد-  شاه مراد

علی مراد:  حسن جان

حسن جان :  ثانی – جانی – خانی

ثانی :  ستار – سهراب(لهراسب)- عباس (مرداس)- طهماسب- الیاس- خداداد- سرهنگ- حمید – وحید

ستار :  امید – امیر – حسن – حسین

حسن : حسام

سهراب : ابراهیم

طهماسب :  سجاد

عباس :  مهدی – محمد – قاسم – علی

الیاس :  ایلیا – امیر

جانی ::غلام-عباس-صادق-چراغ-حجت

عباس:شهرام-شاهرخ

صادق:مهدی-هادی

شاه مراد :  ذوالفقا ر- علی حسین

ذوالفقار :  علی صالح – عیدی

علی صالح :  بهرام – شاه مراد – رحمت

بهرام :  فرزاد – بهزاد – میلاد

شاه مراد :  رضا – علی

 عیدی :  قاسم-یعقوب-ابراهیم-ذوالفقار

یعقوب:عماد-آرش-شاهین

 ج- غلامعلی

غلامعلی :  شاه علی – شاه قلی – شمسعلی

 شاه علی :  شهپوش

شهپوش : لطفعلی – غلامعلی

لطفعلی :  آدین علی – امیرحسین – ذولفعلی

آدین علی :  شاپور – سلیمان – علی – قریب – ناصر

شاپور :  محمد – خیراله

سلیمان :  محمدامین

دولفعلی :  سهراب – حسن – محسن – مسیح – اقبال

سهراب : سام– حاجت – خسرو – سعید – راهدار – مهدی – مهراب – داراب

حاجت :  رضا

خسرو : رشید-رسول

مهدی:آرش

داراب:سپهر

حسن :  موسی – عیسی – لطفعلی – روح الله

محسن :  داود – ارسلان – مجید

داود:ابوالفضل

مسیح :  عبداله – عبدلی

اقبال :  امین – افشین – ایمان – علی

افشین:

غلام علی : منده

منده :  امیدعلی – رضا – نورعلی – علیرضا – محمد – غلام

امیدعلی :  علی

نورعلی :  سجاد – سعید – رضا

علیرضا : احمدرضا

   شاه قلی حسن قلی

حسن قلی :  امام قلی

امام قلی :  امیرقلی – جان قلی – محمود – منصور – مصطفی

امیرقلی :  حسن -  حسین

جان قلی :  ایمان – سعید

محمود :  محمد

منصور :  سعید

مصطفی :  ایمان

شمسعلی : رسول

 رسول :  صیفور – غفور – منصور –

صیفور : خداکرم – ابراهیم – خان میرزا

خداکرم : امیدوار – نادر – نصیر

ابراهیم : شمسعلی

خان میرزا : محمد

منصور :  تیمور

تیمور :  شاه علی – داریوش – سیف اله – کهزاد – شیرزاد

شاه علی : فروتن- سجاد-سعادت

سیف اله : سینا

 داریوش:

 شیرزاد:

 د- افضلی ( ابزلی )

 افضلی :  امید

امید : محمدعلی – کرم علی

محمدعلی : علی جان

کرم علی :  محمدزکی – عوض – گچی – میرعالی – جان قلی

محمدزکی : رحمالی– محمدتقی

رحمالی:  غلام حسن

غلام حسن :  عبدالله

محمدتقی :  فرامرز – کیامرز- گودرز – علی رضا

عوض : فرضعلی – محمدعلی – برجعلی – (کرم زاده )

فرض علی :  غلامعباس – غلامحسین – یحیی

غلامعباس :  رضا

محمدعلی :  محمد – بهرام – حسین – حسن – رضا

برجعلی : احمد – صادق – امید – حمید – مهدی

گچی :  عبدالمحمد – علی محمد – کرمی

عبدالمحمد :  عبدالعلی – محمدعلی – حسین

عبدالعلی : امیر – حمید – مجتبی

محمدعلی :  علی

حسین :  رضا

·  میرعالی :  محمدحسن – غلامرضا

غلامرضا : گودرز – برزو- رضا – مسعود

 

 

 

 
نویسنده : حسین عبدالهی پبدنی بختیاری - ساعت ۱٢:٠٩ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۱۶ آبان ۱۳۸٩
 

سند شماره 23

این سند نامه حکومتی که در برگه ای رسمی و با نشان و سر برگ دولتی  از مرکز حکومت بختیاری با امضاء فتحعلی {خان} بختیار ، خطاب به مشهدی منصور حیدری پبدنی و ملا علی بابا سلجوقی پبدنی کدخدایان طایفه صادر شده است .

متن نامه :

وزارت داخله

( حکومت بختیاری )

نمره 274) مورخه 19/3/1316

                      مشهدی منصور و ملا علی بابا

چون از اصفهان صورت اسامی کدخدایان جزء حوزه بلوکات بختیاری ئیلاقی

( ییلاقی _ایلاقی ) را از اینجانب سریعا خواسته اند به قید فوریت در ظرف پنج روز باید اسامی آبادیهای حوزه مسئولیت خود را با اسم کدخدای قریه یا ریش سفیدان نوشته و در یک ورقه به اداره حکومتی بفرستید . تخلف از {تو...} امر باعث مسئولیت شدید شما خواهد بود .

                                                     فتحعلی بختیار

                                                      (فتحعلی خان بختیار)

 


 

 
نویسنده : حسین عبدالهی پبدنی بختیاری - ساعت ۱۱:۵٩ ‎ب.ظ روز شنبه ۱۵ آبان ۱۳۸٩
 

بر گرفته از کتاب در دست تدوین

سند شماره 26

      این سند حکمی است از سوی حکومت بختیاری که خطاب به کدخدایان پبدنی،مشهدی منصور حیدری و ملاروزعلی ناصری صادر شده و از آنان خواسته شده که ضمن خاتمه دادن به قانون تخت قاپو، به وصول مالیات بپردازند.تخت قاپو قانون یک جانشینی عشایر و مردم کوچ نشین در زمان حکومت پهلوی در ایران بود که شامل مردم بختیاری نیز گردیده و آنان را به سکونت اجباری و یکجا نشینی و پرهیز از کوچ وا داشت.در این سند هم چنین به عزل آنجاتعلی عبدالهی که از سوی جهانشاه خان به کدخدایی برگزیده شده بود ، اشاره شده است. این نوع عزل و نصب ها ، نتیجه کشمکش و درگیری های بین خانواده های ایلخانی و حاج ایلخانی بود که هر کدام از بین مردم  برای خود دسته و بسته ای انتخاب کرده تا  به جاه و مقام دلخواه و محق خود نائل آیند. در این بین مردم یک طایفه و قومی ،هرکدام با طرفداری و حمایت یکی از خوانین ، دچار تفرقه ونفاق و جدایی و دشمنی می گردیدند.نصب و عزل آنجاتعلی عبدالهی از این نوع دسته بندی ها و اعلام قدرت و نفوذ از سوی خوانین وقت بود.

متن سند:

     عالیجاه مشهدی منصور  کدخدای مستقل پبدنی، خودتان و ملاروزعلی  با کمال قدرت مسئول اجرای تخت قاپو  و دریافت [ ] مالیات شده برای عمل تخت قاپو را خاتمه داده و فورا سهمی ( سهمیه ) مالیات برای حضرات پبدنی {...} شاخ جدید به معیت آحیاتقلی مأمور ( مامور حکومت ) وصول کرده عاجلا در چقاخور ( چغاخور ) آورده تحویل اداره قسمت ]مالیه بشماری داده {رسید} دریافت کنند . آقای جهانشاه خان بدون اطلاع اینجانب حق دخالت درعزل و نصب کدخدا ندارد،خودتان ( مشهدی منصور ) و ملاروزعلی کدخدای {...} فوراً امورات خود را انجام داده و نوشته ام نجاتعلی ( کدخدا از تش رمدان ) معزول ، چنانچه دخالت در عمل طایفه کنند مامور اعزام داشته ، او را چقاخور آورده ،تنبیه نمایند.

آحیاتقلی مامور احکام پبدنی {...} با کمال قدرت « نجاتعلی» را از طایفه خارج کرده و دخالت در عمل کدخدایی نکنند .مشهدی منصور و ملاروزعلی کدخدای {...} باشند ومالیات [دریافت شده] را حرکت داده و حضوراً [تحویل] به اداره مالیه بنمایند و تخت قاپو را شما خاتمه بدهید. تخلف نشود.

 

مهر : حکومت بختیاری - امضاء نامشخص و بدون تاریخ

 

 


 

 
 
comment نظرات ()